Confidenţialitate

INFORMAŢII DESPRE UTILIZAREA DATELOR DUMNEVOASTRĂ PERSONALE

Dacoserv în calitate de proprietar/administrator al website-ului www.dacoserv-dacia.ro se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularului electronic de candidatură.

Dacoserv utilizează metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigura persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de dreptul de acces, opoziţie şi intervenţie în orice moment asupra datelor personale înscrise în formularul de candidatură.

Dacoserv îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.dacoserv-dacia.ro, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

DATE PERSONALE ŞI ALTE DATE

Puteţi consulta acest site fără să vă dezvăluiţi identitatea sau să daţi cea mai mică informaţie în ceea ce vă priveşte.

Informaţiile pe care ni le veţi comunica vor fi considerate ca neconfidenţiale şi vor putea fi utilizate şi difuzate de către DACOSERV, în mod liber, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, precum şi a dispoziţiilor privind secretul bancar.

DATE PERSONALE

Preocupându-se în mod special de transparenţa şi protecţia drepturilor dumneavoastră, DACOSERV nu-şi va procura informaţii care să permită unor terţi să vă identifice personal, exceptând situaţia în care dumneavoastră înşivă ni le comunicaţi prin completarea şi trimiterea formularelor figurând pe site.

Nici o exploatare comercială, fie ea parţială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul prealabil în scris al DACOSERV.

Aceste informaţii sunt confidenţiale şi păstrate de către DACOSERV.

DATE CU UN CARACTER NON-PERSONAL

Informaţiile cu un caracter non-personal pe care ni le comunicaţi şi care se referă la preferinţele dumneavoastră, interesele principale şi pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea şi a vă propune produse şi servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obţinem informaţii în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informaţii se referă la tipul de browser pe care îl utilizaţi, la platforma computerului dumneavoastră şi la numele domeniului prin care aveţi acces la site-ul nostru.

„COOKIES”

Chiar de la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru putem insera un cookie în computerul dumneavoastră. Un cookie este un mic bloc de date trimis browser-ului dumneavoastră de către un server web şi stocat pe hard-ul computerului dumneavoastră. Acest cookie nu ne permite să vă identificăm personal. De o manieră generală, ne permite să înregistrăm informaţii referitoare la navigaţia computerului dumneavoastră pe site-ul nostru (paginile pe care le-aţi consultat, data şi ora consultării, etc) pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.

Puteţi, fireşte, să vă opuneţi inserării de cookies setându-vă browser-ul în felul următor:

Dacă navigaţi pe Internet cu Internet Explorer 3, 4 sau 5 (Microsoft): accesaţi „afişaj”, „opţiuni avansate”. Printre diversele opţiuni pe care le puteţi activa, a patra este intitulată „avertizează înainte de a accepta cookies” şi, numai pe Internet Explorer 4, a cincea este intitulată „refuzaţi cookies întotdeauna.”

Dacă navigaţi pe Internet cu Navigator Gold 4 (Netscape): accesaţi „opţiuni”, „preferinţe de reţea”, „protocoale” Printre diferitele opţiuni pe care le puteţi activa, prima este intitulată „avertizează înainte de a accepta un cookie”. Veţi fi atunci avertizat(ă) chiar de la sosirea unui cookie şi veţi putea să vă opuneţi inserării sale prin setarea browserului dumneavoastră.

Puteţi, de asemenea, suprima cookies în orice moment şi în mod individual fiind asistat de manualul de utilizare al computerului dumneavoastră.

Prin acceptarea prezentului document declar că îmi exprim consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informaţii furnizate de mine, cuprinse în acest document, să intre în baza de date DACOSERV, AUTOMOBILE DACIA, a membrilor Grupului Renault, a împuterniciţilor şi/sau reprezentanţilor acestora, pentru a fi prelucrate şi utilizate de acestea în orice activităţi şi scopuri legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri în acţiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse şi servicii) în conformitate cu legislaţia în vigoare – Legea 677/2001.

Datele personale vor putea fi folosite în relaţiile comerciale şi transferate către un alt stat, fără a fi făcute publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. DACOSERV este operator de baze de date personale înregistrat sub numărul ……………………... Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa …………………………………………………………………… îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • Să obţin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate;
  • Să intervin asupra datelor transmise;
  • Să mă opun prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară.

Te scoate din impas, oriunde te-ai afla! Profită de Dacia Asistenţă >

Cardul 3 în 1 – avantaje, fidelitate, creditare >

Hartă site | Contact | Termeni si conditii | Confidentialitate | Automobile Dacia